werkgeversverklaring.net besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website.

werkgeversverklaring.net geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie van onze website of van informatie van derden op deze site.

Aansprakelijkheid

werkgeversverklaring.net kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

werkgeversverklaring.net is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar worden gesteld.

Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door werkgeversverklaring.net worden gewijzigd of verwijderd.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van werkgeversverklaring.net worden gereproduceerd of gebruikt, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Foto’s of afbeeldingen die bij artikelen en pagina’s zijn geplaatst, vallen allen onder creative common-licenties via Pixabay.com of Pexels.com.

Toegang tot de website

werkgeversverklaring.net behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden gebruik te maken.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
Laatste wijziging: 13 oktober 2022