Op het moment dat u ervoor hebt gekozen om uw bedrijf te verkopen (ongeacht de rechtsvorm) is het vaak verstandig om een intentieverklaring op te stellen voor het verkoopproces van uw bedrijf.

Het opstellen van een intentieverklaring zorgt vaak voor het soepel verlopen van de onderhandelingen, tenslotte kunt u in deze verklaring vermelden hoe de onderhandelingen moeten verlopen. Daarnaast kunt u ook de exclusiviteit en eventuele geheimhouding van verkoopinformatie in een dergelijke intentieverklaring vastleggen. Het is de bedoeling dat beide partijen (zowel de verkopende als de kopende partij) een handtekening zet onder de intentieverklaring, vanaf dat moment is de intentieverklaring dus ook rechtsgeldig, tenslotte hebben jullie onderling een afspraak gemaakt.

Voor het maken van een intentieverklaring hoeft u niet naar een notaris of jurist, u kunt deze zelf opstellen. Op het internet zijn voldoende voorbeelden te vinden van een intentieverklaring die u verder naar eigen wens aan kunt passen.

Intentieverklaring

Omdat elk bedrijf uniek is, moet eigenlijk ook elke intentieverklaring uniek worden geschreven. Elk bedrijf heeft natuurlijk haar exclusiviteit en geheimen, deze moeten dan ook eigenlijk altijd in een intentieverklaring worden gezet. Intentieverklaringen bestaan er in allerlei soorten en maten, zo kunt u ervoor kiezen om kort een overzicht te geven van de belangrijkste punten op een A4’tje, u kunt er echter ook voor kiezen om alles uitgebreid uit te werden in een groot document waarin u elk aspect van het bedrijf nogmaals benoemd. Vooral de grote bedrijven kiezen ervoor om voor de onderhandelingen eerst een uitgebreide intentieverklaring te laten maken door een jurist, op deze manier kan worden voorkomen dat er later problemen komen wat betreft de exclusiviteit en de geheimhouding van een bedrijf. Voor de meeste kleine bedrijfjes is het niet de moeite waard om een intentieverklaring te maken en ondertekenen, alleen als u denkt dat het nodig is om bepaalde exclusieve zaken en geheimen van een bedrijf te beschermen, dan kunt u ervoor kiezen om een intentieverklaring te maken. Let er wel op dat een intentieverklaring altijd voor de onderhandelingen getekend moet worden, alleen op die manier is het document rechtsgeldig.

Juist omdat ieder bedrijf een persoonlijke intentieverklaring opstelt voor de onderhandelingen, mag een intentieverklaring naar eigen wens worden ingevuld. Over het algemeen staan de volgende punten in een dergelijke verklaring: de periode waarvoor de verklaring van kracht is, exclusiviteitbeding (er mogen geen onderhandelingen plaatsvinden met andere partijen terwijl deze onderhandeling aan de gang is), de waardebepalingmethode (de manier waarop de waarde van uw bedrijf berekend gaat worden voor een verkoop), voorbehouden en vrijblijvendheid (in hoeverre gemaakte afspraken tussen beide partijen bindend zijn), toepasselijk recht (dat bijvoorbeeld het Nederlandse recht van toepassing is op de intentieverklaring), geschillenverklaring (de locatie waar de geschillen zullen worden voorgelegd, bijvoorbeeld aan de rechtbank van Amsterdam of Utrecht).