De werkgeversverklaring is een verklaring waarin je werkgever aangeeft dat je in vaste dienst bent en je inkomenssituatie toelicht.

Door middel van het document wordt je maandelijkse inkomen dus vastgesteld. In dit artikel lees je wat niet mag ontbreken en wat je achterwege moet laten als je een dergelijk document nodig hebt.

Waarvoor heb je een werkgeversverklaring nodig?

Wanneer je een huurcontract afsluit, heb je net als in voorgaande jaren een werkgeversverklaring nodig. Ook als je een huis koopt en een hypotheek wilt afsluiten is een werkgeversverklaring noodzakelijk als je in vaste loondienst bent. Het is een belangrijk document om aan de verhuurder te bewijzen dat je de maandelijkse huur kunt betalen of om aan de bank te laten zien dat je in staat bent om je hypotheek af te lossen.

Waaruit bestaat de werkgeversverklaring?

De eisen die aan de werkgeversverklaring worden gesteld, verschillen niet tot nauwelijks ten opzichte van het vorige jaar. Ook nu is het een vereiste dat de adresgegevens, het inkomen en de datum waarop je dienstverband is gestart in de verklaring overeenkomen met de gegevens op je salarisstroken. Indien dit niet het geval is, moet je de documenten schriftelijk van een toelichting voorzien en deze laten onderteken door je werkgever. De werkgeversverklaring mag uitsluitend door één persoon worden ingevuld met dezelfde pen, zonder correctiestift of -vloeistof. In geval van onderhandse leningen van de werkgever aan de werknemer, moet dit op het formulier van de werkgeversverklaring worden vermeld. Zowel het bedrag van de lening als de looptijd en het bedrag van de jaarlast moet worden gerapporteerd. Indien op het loon van de werknemer loonbeslag is gelegd, moet dit ook worden aangegeven op de werkgeversverklaring. Naast het bedrag per maand moet ook worden ingevuld tot wanneer het loonbeslag loopt.

Wanneer heb je een intentieverklaring nodig?

Als je bij je werkgever in proeftijd bent of een contract hebt voor een bepaalde periode met de intentie om dit om te zetten naar een overeenkomst voor een onbepaalde tijd, dan heb je naast een werkgeversverklaring ook een intentieverklaring nodig. Deze intentieverklaring moet afzonderlijk nog een keer ondertekend worden door de werkgever met de bijbehorende firmastempel. Indien deze stempel niet voorhanden is, moet dit op briefpapier van de werkgever bevestigd worden.

Online werkgeversverklaring invullen en downloaden