Hoera, je koopt een nieuw huis, of je wilt een nieuw huis laten bouwen. Om dit te kunnen realiseren zal je meestal een hypotheek moeten afsluiten.

Als je deze wilt afsluiten zal de hypotheekverstrekker, meestal een bank, zekerheid willen hebben dat je deze ook binnen een bepaalde tijd kunt aflossen. Om deze zekerheid te kunnen garanderen is de werkgeversverklaring in het leven geroepen.

Een werkgeversverklaring bestaat uit een aantal vragen die door de werkgever beantwoord moeten worden. Hypotheekverstrekkers hebben over het algemeen zelf een model beschikbaar van de werkgeversverklaring. Een model voor een werkgeversverklaring ziet er over het algemeen als volgt uit: Als eerste moet de werkgever gegevens invullen over het bedrijf zelf. Daarna komt de informatie over de werknemer, te beginnen met persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en functie binnen het bedrijf. Vervolgens wil de bank graag weten wat het dienstverband van de werknemer is. Is de werknemer in vaste dienst, heeft die een contract voor onbepaalde tijd, zijn er plannen om de werknemer binnenkort te ontslaan, enzovoorts. Dit is belangrijke informatie voor de bank om de zekerheid te kunnen inschatten. Er moet ook een verklaring gegeven worden of de werknemer in dienst blijft als zijn of haar contract afloopt en er geen veranderingen zijn opgetreden in het functioneren van de werknemer of het bedrijf zelf.

Inkomen

Natuurlijk wil de hypotheekverstrekker ook iets weten over het inkomen van de werknemer. Dit is tenslotte een ‘bewijs’ of de werknemer wel kapitaalkrachtig genoeg is om de hypotheek af te kunnen lossen. Bij het inkomen wordt er gekeken naar verschillende onderdelen, zoals het bruto jaarsalaris, vakantietoeslag, onregelmatigheidstoeslag, een mogelijke dertiende maand, provisie en overwerk.
Daarbij is het ook van belang om te weten of er een lening aan de werknemer is verstrekt of dat er op het loon van de werknemer loonbeslag is gelegd.

Om te weten of alle informatie naar waarheid is ingevuld moet de werkgever dit in de verklaring ondertekenen. Daarbij vindt de hypotheekverstrekker het ook van belang dat de werkgeversverklaring met één pen is ingevuld en er geen gebruik is gemaakt van correctiemiddelen. Enkel op deze manier kunnen ze nagaan of het formulier door de juiste persoon en naar waarheid is ingevuld. Natuurlijk zal iedere hypotheekverstrekker een ander model voor een werkgeversverklaring hanteren, maar over het algemeen zullen ze op de meeste punten overeenkomen. Ze willen allemaal dezelfde zekerheid hebben en daarvoor hebben ze dezelfde gegevens nodig. Als je meer wilt weten over het model van een werkgeversverklaring, dan zal je hypotheekverstrekker je hier graag meer over willen vertellen.

Online werkgeversverklaring invullen en downloaden